Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พลาเลส ซันชิโร่ นักสู้คอมพิวเตอร์ PDF
ซึงาตะ ซันชิโร่ เด็กชายที่ได้รับสืบทอดโรงฝึกยูโด แต่ชื่นชอบการสร้างหุ่นจึงได้สร้างหุ่นพลาเลสชื่อ จูโอมารุ ขึ้น เพื่อร่วมแข่งขันในการเป็นสุดยอดพลาเลสเลอร์ของญี่ปุ่น จุดที่จูโอมารุแตกต่างจากพลาเลสอื่นๆ คือ มีความรู้สึก อารมณ์ และความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับซันชิโร่ผู้เป็นเจ้านาย ซึ่งทำให้จูโอมารุเป็นพลาเลสที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด
Download พลาเลส ซันชิโร่ นักสู้คอมพิวเตอร์ PDF

Post a Comment for "พลาเลส ซันชิโร่ นักสู้คอมพิวเตอร์ PDF"