Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ลำนำรัก ราชามังกร PDF Yaoi

เมื่อมังกรหนุ่มต้องทำพันธะสัญญากับใครสักคนก่อนที่จะมีอายุครบ 2000 ปี เพื่อสืบทอดทายาท แต่เมื่อเขาเผลอไปทำพันธะสัญญาเอาไว้กับใครคนนหนึ่งโดยไ่ม่รู้ตัว เมื่อวันเกิดครบรอบ 2000 ปี นั้นมาถึง อะไรจะเกิดขึ้นกับราชามังกรและคู่พันธะสัญญา...ฟิคยุนแจค่า ย้ำว่ายุนแจ

ลำนำรัก ราชามังกร

Post a Comment for "ลำนำรัก ราชามังกร PDF Yaoi"