Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ตราบนิรันดร์ เพื่อเธอ Forever For You PDF

 หากเป็นมนุษย์...เรายังครอบงำให้กลายเป็นปีศาจได้ง่ายกว่า หรือต่อให้เป็นเทพสวรรค์...เราก็ยังฉุดกระชากไปยังโลกมืดของเรา และดูดกลืนพลังเทพจนหมดตัว...ในที่สุดก็ทำให้เป็นปีศาจ อยู่ในโลกเดียวกันได้ แต่สำหรับเธอ เนฟาลิม...นั่นคือสิ่งมีชีวิตเดียวในจักรวาลที่ต้องคำสาป ไม่ใช่สิ่งที่ปีศาจหรือเทพหน้าไหนจะเปลี่ยนแปลงได้ เนฟาลิมต้องวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์ด้วยบาปลิขิตเช่นนี้...จนกว่านักบวชจะมาล้างบาปให้...หรือยั่งยืนทีสุดคือ วันแห่งการพิพากษาโลกมนุษย์ในกาลสุดท้าย และ "เขา" หนึ่งในสามราชันปีศาจผู้ตัดสินใจเลือกแล้ว...ไม่มีคำตอบสำหรับการกระทำนั้น ...ไม่มีใครตอบ...แม้แต่สวรรค์ก็คงไม่อาจตอบคำถามนี้ได้ เหตุไฉนเขาจึงเลือกใช้ "หัวใจผูกมัดทั้งร่างกาย หัวใจ และวิญญาณของเธอ" เอาไว้กับเขาชั่วนิรันดร์!


ตราบนิรันดร์ เพื่อเธอ

Post a Comment for "ตราบนิรันดร์ เพื่อเธอ Forever For You PDF"