Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ยอดหญิงเทพสมุนไพร 雨久花 เล่ม5 จบ PDF
ยอดหญิงเทพสมุนไพร’ เป็นอีกเรื่องที่ท่านหญิงเชื่อว่า
จะต้องโดนใจเหล่าสหายแน่นอนค่ะ โดยเฉพาะ
สหายที่ชื่นชอบผลงานของ ‘ท่านอวี่จิ่วฮวา’
ผู้เขียน ‘ยอดหญิงหมอเทวดา’ และ ‘ยอดหญิงเซียนเครื่องหอม’ภรรยาพึงปรนนิบัติสามี มองสามีดุจแผ่นฟ้า
ทว่ากับ ‘หลี่เมิ่งซี’ ที่เป็นดวงจิตมาจากยุคปัจจุบันแล้ว
การเป็นภรรยาก็มิต่างจากอาชีพผู้จัดการ
ที่มีผู้บังคับบัญชาเป็นสามี!
.
เมื่อสามีที่นางแต่งเสริมมงคลเข้ามานั้นอาการร่อแร่
หนทางเดียวที่ตนจะไม่เป็นม่ายคือต้องรักษาเขาให้หาย
และหาหนทางทำให้ตนมีที่ยืนในสกุลเซียวอย่างมั่นคง
.
แต่นางกลับต้องเจอเหล่าอี๋เหนียงของเขาที่วางท่ายโส
สาวใช้ที่แทบไม่เห็นหัวถนัดนักเรื่องนินทา
แม่สามีมหาภัยที่อยากผลักดันหลานสาวตนเอง
ขึ้นแทนตำแหน่งนางใจแทบขาด
.
กระทั่งสามีเองก็หาเรื่องนางได้ไม่เว้นวัน
เพียงไม่กี่วันแรกของการแต่งงานก็ใกล้ชิดกับสาวใช้เส ียแล้ว
ทว่าเรื่องอันคับข้องใจเหล่านี้ยังจะเป็นอันใดได้อีก
เมื่อนางไปรู้กฎสำคัญของสกุลเซียวที่ว่า
.
‘ภรรยาเอกของประมุขสกุลเซียวต้องเป็นสตรี
ที่ถือกำเนิดจากภรรยาเอกเท่านั้น!’
เช่นนั้นนางที่เกิดจากอนุคงทำได้แค่รอวันหย่าแล้วกระ มัง!

Download เล่ม1

Download เล่ม2

Download เล่ม3

Download เล่ม4

เล่ม5 จบ

Post a Comment for "ยอดหญิงเทพสมุนไพร 雨久花 เล่ม5 จบ PDF"