Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ใต้เงารัก 1-69 จบ PDFโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันได้คาดคิด ทำให้เด็กสาวที่ไม่รู้จักอะไรนอกจากการกินอย่าง ‘จูชิงชิง’ จำต้องหนีจากบ้านเกิดไปพร้อมกับความลับที่คุณปู่ของนางฝากฝังไว้ก่อนตาย

“เด็กดี ความลับที่ใต้ต้นหอมหมื่นลี้เก่าแก่ต้นนั้น หากเจ้าอายุครบสิบแปดปีเมื่อไร และถ้าหากพ่อของเจ้ายังไม่กลับมา เจ้าสามารถบอกเล่าเรื่องนี้แก่คนที่ดีต่อเจ้าจากใจจริง จำไว้ให้ดีนะ”

……

เพราะ ‘ความลับ’ ที่ท่านปู่บอกนางไว้ก่อนที่จะสิ้นใจ ทำให้เขาและนางต้องห่างกันไกลถึงเพียงนี้ และเพราะ ‘ความลับ’ นี้ที่ได้นำพาเรื่องราววุ่นวายมาสู่ชีวิตของนาง จนนางแทบจะเอาชีวิตไม่รอด และก็เป็นเพราะ ‘ความลับ’ อีกเช่นกัน ที่ทำให้นางได้รู้ซึ้งถึงความรักบริสุทธิ์ที่เขามีต่อนางมิเสื่อมคลาย


ใต้เงารัก จบ

Post a Comment for "ใต้เงารัก 1-69 จบ PDF"