Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

สัตชีวา 1-44 จบ PDFสัตชีวา

แม้ลมหายใจข้าเพื่อแผ่นดิน แต่หัวใจข้าเพื่อนางเพียงผู้เดียว

เพราะภาระแห่งชายชาติทหาร เขาจำต้องผิดคำสาบานที่ให้ไว้กับนาง มิอาจครองคู่เป็นคู่ตุนาหงันเช่นคำสัตย์

หากแต่แม้ชีวานี้ต้องดับสูญก็จักมิยินยอมให้ผู้ใดยึดครองแม้เศษแห่งธุรีแผ่นดินตน

Download 1-10

Download 11-20

Download 21-30

Download 31-44 จบ

Post a Comment for "สัตชีวา 1-44 จบ PDF"