-->

กัว เหลียงหวา ข้าเกิดมาเป็นหมอเทวดา! 1-44 จบ PDF

ข้า…เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์

ข้า…เกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้คน

ข้า…เกิดมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่หล่อเหลา

ข้า…เกิดมาพร้อมกับเสน่ห์ที่เหลือล้น

ร่างกายของข้า…คือยารักษาคน…พวกเจ้าจงเรียกข้าว่า…หมอเทวดา!

1-10

11-20

21-30

31-44 จบ

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now