Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

บันไดหยกงาม 青湘 เล่ม1-3 จบ PDF‘ฉีซู่’เดินทางเข้าเมืองหลวงพร้อมกับโลงศพของบิดา
ตรากตรำยากแค้นจนมิอาจลืมเลือนวันคืนเหล่านั้นได้
แต่มิคาดว่าชะตากรรมชีวิตที่เหลือของนางนับจากนี้ได้ถูกกำหนดแล้ว
นางจำต้องเข้าวัง เพราะนี่คือรับสั่งของผู้ที่สูงส่งเหนือแผ่นดิน
ความรักใคร่เอ็นดูจากฮองเฮาและฮ่องเต้ช่วยปลอบประโลมให้นางผ่านพ้นคืนวันเลวร้าย
และความรักใคร่เอ็นดูนั้นก็ได้สร้างความเกี่ยวโยงผูกพันกับความเคียดแค้นแก่งแย่งชิงชังเช่นกัน
ที่สุดแล้วนางมิอาจหนีพ้นวังวนแห่งอำนาจ...วังวนแห่งวังหลวง...
ช่วงชีวิตที่เหลืออยู่มิอาจดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและผาสุกได้
ใครกันกำหนดให้ชีวิตนางต้องเป็นเช่นนี้
ใครกันเขียนเส้นทางชีวิตให้นางต้องพบเจอกับความรักความเจ็บปวด แต่ต้องหยัดยืนต่อไปให้ได้เช่นนี้ด้วย!

เล่ม1

เล่ม2

เล่ม3 จบ

Post a Comment for "บันไดหยกงาม 青湘 เล่ม1-3 จบ PDF"