Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

หนึ่งคำมั่น นิรันดร์กาล เล่ม1-3 จบ PDF Yaoi
คนผู้นี้คือ “ชายาเอก” ที่เขาแต่งอย่างเป็นทางการ แต่กลับถูกเขาที่หลงใหลรักใคร่อนุทอดทิ้งมาสิบกว่าปีท้ายที่สุด ผู้ที่มานั่งในคุกด้วยกันกับเขา รับดาบแทนเขา กลับมีเพียงชายาชายที่เขาชิงชังมาสิบกว่าปีผู้นี้! – บุตรชายอนุจวนโหวอย่างเขาพากเพียรร่ำเรียนมาสิบปี เขาไม่ร้องขอบรรดาศักดิ์จากบิดา เพียงขอให้ตนเองได้สอบขุนนางและเป็นอิสระจากบ้านหลังนี้ ทว่าก่อนสอบฮุ่ยซื่อกลับถูกบีบให้แต่งไปเป็นชายาชายของ “เฉิงอ๋อง” ถูกเด็ดปีกทั้งเป็น จนหมดสิ้นความหวัง -- รัชสมัยหงเจิ้งปีที่ยี่สิบสี่ เฉิงอ๋องกอด “จวินชิง” กระโดดลงจากหน้าผาปลิดชีพตนเอง ครั้นลืมตาขึ้นอีกครั้ง กลับกลายเป็นว่าเขาอยู่ในวันแต่งงานอีกครั้ง? สวรรค์ไม่ทอดทิ้งเขา ทว่ากลับมอบจุดเริ่มต้นที่ย่ำแย่ที่สุดให้เขาเช่นกัน
เล่ม1

เล่ม2

เล่ม3 จบ

Post a Comment for "หนึ่งคำมั่น นิรันดร์กาล เล่ม1-3 จบ PDF Yaoi"