Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

เร้นรักบุปผาหยก PDFเมื่อปีกลาย “หมิงยวี้” นางคณิกาผู้งามงดแห่งหอดอกบัว เพิ่งรอดพ้นจากการกล่าวหาว่ามีส่วนในการตายของหญิงคณิกาชื่อดังนางหนึ่ง แต่นางกลับต้องมาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุฆาตรกรรมอีกครั้ง เมื่อนางเป็นผู้พบเห็นร่างไร้ศีรษะของผู้อุปถัมภ์นางอยู่ในบ้านอันเป็นที่นัดพบของทั้งสอง นางรู้ดีว่า “อู๋ ไคเฟิง” จะช่วยนางได้ จึงได้ขอความช่วยเหลือจากเขาแม้จะเกลียดเขาปานใด ทว่าความใกล้ชิดระหว่างทั้งสองกลับทำให้นางและเขาได้รู้หัวใจตัวเองมากขึ้น

Download


Post a Comment for "เร้นรักบุปผาหยก PDF"