Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พรานราตรี ระบำมาร PDF

พรานราตรี เล่ม 4 : ระบำมาร

จากการเป็นทาสที่ถูกทารุณโหดร้ายและไม่เป็นที่ต้องการในอดีตชาติ ทำให้ซาเร็ค พรานราตรีหนุ่มเป็นคนกร้าวกระด้าง ไร้ความรัก และไม่ไว้ใจใคร แต่ในราตรีที่แอสทริดเปิดประตูรับเขาจากความหนาวเย็นเข้าสู่ความอบอุ่นภายในบ้านของนาง
          ความอ่อนโยนเมตตาของหญิงสาวทำให้ความเป็นสัตว์ร้ายในตัวเขาอ่อนลง ทำให้เขาอยากเป็นมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้ง ต้องการความรัก และอยากได้ความรัก แต่อดีตทาสซึ่งถูกเทพีแห่งกรีกผู้เป็นเจ้าของคอยบัญชาชีวิตจะมีวันฝันว่าจะได้รับสัมผัสและความรักจากสาวน้อยผู้งดงามดุจดวงดาวหรือไม่...


Download

Post a Comment for "พรานราตรี ระบำมาร PDF"