Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พรานราตรี มนต์รักราตรี PDF

พรานราตรี เล่ม 9 : มนต์รักราตรี

   จากลูกผสมต้องห้ามระหว่างเสือต่างพันธุ์กำพร้าครอบครัว เร็น ไทกาเรียนเติบโตขึ้นภายใต้การจับตาดูอย่างใกล้ชิดและไม่ไว้ใจของผู้คนรอบข้าง เมื่อเร็นต้องการสิ่งใด เขาจะไม่ฟังเสียงใคร และบัดนี้เขาต้องการมาร์เกอริต
          มาร์เกอริต โดแบร์ กูโด เกลียดชีวิตสังคมที่ถูกบิดาบังคับ หล่อนก็เหมือนผู้เป็นมารดาคือมีรากฐานอันแรงกล้าของชาวคาจัน แต่หล่อนก็ไม่มีทางเลือกนอกจากพยายามปรับตัวให้เข้ากับโลกซึ่งหล่อนมีความรู้สึกประดุจเป็นคนนอก แต่โลกของมนุษย์ที่ร่ำรวยและทรงอำนาจไม่เคยพบกับโลกของเวอร์-ฮันเตอร์ การทำลายกฎข้อนี้คือการเรียกความพิโรธของผู้มีอำนาจเบื้องบน
          เพื่อที่จะได้มาร์เกอริตมาครอง เร็นต้องต่อสู้ทั้งกับมนุษย์ซึ่งจะไม่มีวันยอมรับธรรมชาติสัตว์ของเขา และพวกเวอร์-ฮันเตอร์ที่ต้องการให้เขาตายเพราะเป็นผู้นำอันตรายมาสู่โลกของพวกเขา มันเป็นการแข่งขันกับเวลาและเวทมนตร์โดยไม่มีขอบเขตซึ่งสองหนุ่มสาวอาจต้องแลกด้วยชีวิตและวิญญาณของพวกเขา

Download

Post a Comment for "พรานราตรี มนต์รักราตรี PDF"