Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

จารจำนาง 于晴 PDF

อาจเป็นเพราะสายเลือดของสกุลสีผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยปกปักรักษาแผ่นดินหนานหลินมาถึงสามร้อยปี ไม่ว่าจะทักษะขี่ม้าหรือยิงธนู สีเลี่ยเฟิงล้วนเชี่ยวชาญชำนาญไม่แพ้บุรุษหน้าไหน

ทว่าด้วยบัญชาขององค์จักรพรรดิ โฉมสะคราญกลับถูกสั่งห้ามไม่ให้ย่างเท้าออกจากเมืองหลวง บังคับให้นางจำต้องเป็นกบก้นบ่อ ไม่มีโอกาสได้สำแดงฝีมือที่ชายแดนร่วมกับบิดาและพวกพี่ๆ ทั้งหลาย และยิ่งไม่สามารถโผบินขึ้นฟ้าเคียงคู่อินทรีเช่นเขา... พี่ห้าที่นางรักแสนรัก

แต่คอยดูเถิด ถึงกบน้อยเช่นนางจะไร้ปีก สักวันหนึ่งนางจะไล่ตามเขาไปให้จงได้!

Download

Post a Comment for "จารจำนาง 于晴 PDF"