Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

เสน่หาปาฏิหาริย์ PDF


กันเกรา คุณผู้หญิงของนักธุรกิจใหญ่ ผู้เพียบพร้อม
ชีวิตกลับต้องพบกับมรสุมอย่างหนักจนเป็นโรคซึมเศร้า
วันหนึ่งเธอเกิดอุบัติเหตุพลัดตกระเบียงบ้านจนเสียชี วิต
แต่กลับฟื้นขึ้นมาในร่างของเด็กสาววัยสิบแปด ที่ทุกคนต่างเอือมระอาในพฤติกรรม
กันเกราได้มีชีวิตใหม่อีกครั้ง ในโลกใบเดิม
แต่ต้องใช้ชีวิตกับคนที่เธอไม่รู้จัก
เพื่อให้มีโอกาสทำในสิ่งที่คุณผู้หญิงในชีวิตที่แล้ว ...ละเลยที่จะทำ
ปาฏิหาริย์ของชีวิตครั้งใหม่เกิดขึ้น
พร้อมกับการมาของผู้ชายอีกคนในชีวิต
Download

Post a Comment for "เสน่หาปาฏิหาริย์ PDF"