Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พรานราตรี มายาราตรี PDF

พรานราตรี เล่ม 6 : มายาราตรี

    ไบรด์ แมคเทียร์นีย์มีอคติต่อพวกผู้ชาย พวกเขาไร้ค่า เห็นแก่ตัว และไม่ได้รักหล่อนในแบบที่หล่อนเป็น ถึงแม้จะภูมิใจว่าหล่อนอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาชายใด แต่ลึกลงไปในใจแล้วหล่อนยังปรารถนาอัศวินในชุดเสื้อเกราะวาววับ แต่หล่อนไม่เคยคาดคิดว่าอัศวินในชุดเสื้อเกราะวาววับของหล่อนจะมีขนที่เป็นประกาย
          เวน แคตตาลาคิสเป็นผู้ที่อันตรายและทุกข์ทรมาน เป็นสุนัขป่าที่เป็นเวอร์-ฮันเตอร์ ศัตรูของเขาอยากให้เขาตาย แต่โชคชะตากำหนดให้ไบรด์เป็นของเขา บัดนี้เขามีเวลาสามสัปดาห์ที่จะทำให้ไบรด์เชื่อว่าสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องจริง ไม่เช่นนั้นเขาจะต้องอยู่อย่างไร้คู่ไปตลอดชีวิต
          แต่สุนัขป่าจะทำให้มนุษย์ไว้ใจเขาด้วยชีวิตของหล่อนได้อย่างไรในเมื่อศัตรูกำลังตามล่าชีวิตของเขา ในโลกของเวอร์-ฮันเตอร์นั้นคือโลกของการแก่งแย่งและการเข่นฆ่าทำลาย ผู้ที่เหนือผู้อื่นเท่านั้นจึงจะชนะ…

Download

Post a Comment for "พรานราตรี มายาราตรี PDF"