Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ฝืนลิขิตฟ้า ข้าขอมาเป็นเซียน 518-1000เนื้อเรื่องย่อ :
หวังหลินเป็นเด็กอัจฉริยะและเป็นที่รักของพ่อแม่ แม้ว่าพวกลูกพี่ลูกน้องต่างเกียจขี้หน้าเขาก็ตาม พ่อแม่ของหวังหลินได้แต่หวังว่าสักวันเขาจะกลายเป็นคนที่เยี่ยมยอด วันหนึ่งหวังหลินได้รับโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่หนทางเซียนแต่เขาพบว่าตัวเองมีพรสวรรค์ระดับทั่วไปเท่านั้น รวมกันช่วยหวังหลินเพื่อก้าวข้ามผ่านพรสวรรค์อันต่ำต้อยของตัวเองและเดินเข้าสู่หนทางของเซียนที่แท้จริง!

ชื่อระดับ การบ่มเพาะ
สมาธิพลังปราณ (แบ่งออกเป็น 15 ขั้น) - ขั้นรวบรวมลมปราณ
ขั้นพื้นฐานลมปราณ
ขั้นแกนลมปราณ
ขั้นวิญญาณแรกกำเนิด
ขั้นตัดวิญญาณ


Download 1-517 แก้ไข

Download 518-617

Download 618-717

Download 718-817

Download 818-917

Download 918-1000

Post a Comment for "ฝืนลิขิตฟ้า ข้าขอมาเป็นเซียน 518-1000"