Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

สงครามตำนานเทพ ภาค 2 เล่ม 1-4 จบภาค2 PDF

ฉู่ซิวหง กับพวกอีกไม่กี่คนสามารถออกจากเมืองเกาจิ้วที่ถูกล้อมไว้ด้วยเหล่ามนุษย์งูได้อย่างยากเย็น เดินทางต่อไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็กลับถึงนครหลวงได้อย่างปลอดภัย ทุกคนได้รับความดีความชอบและได้กลับมาทำงานในกองทัพ ฉู่ซิวหงได้เป็นอาจารย์สอนวิชากระบี่ ชีวิตของเขาเหมือนจะกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้ง แต่ความสงบสุขกับอยู่ได้ไม่นาน มนุษย์งูกลับบุกตีเมืองตงผิง ฉู่ซิวหงจึงเรียกตัวไปรบอีกครั้ง...

Download เล่ม1

Download เล่ม2

Download เล่ม3

Download เล่ม4 จบภาค

Post a Comment for "สงครามตำนานเทพ ภาค 2 เล่ม 1-4 จบภาค2 PDF"