Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ลี่เหม่ยจูสตรีผู้ทรนง 1-55 จบ PDF

เพราะสมรสพระราชทานจากโอรสสวรรค์ และข้อตกลงบางอย่างเป็นสิ่งผูกมัดให้ลี่เหม่ยจูต้องแต่งให้เฉินหย่งหมิงแม่ทัพของแคว้นที่มีใจให้กับน้องสาวต่างมารดาของนาง หากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจบลงนางก็จะหลุดพ้นจากการเป็นฮูหยินกำมะลอที่เขาไม่ต้องการ..
...ส่วนเขาไม่ต้องการสมรสกับนาง แต่เป็นเพราะราชโองการทำให้สิ่งที่เขาคิดไว้ไม่เป็นตามแผนแต่เมื่อเวลาผ่านไปความใกล้ชิดทำให้เขารู้ว่านางคือคนที่เขาเฝ้าตามหาและทำทุกอย่างเพื่อให้ได้นางมาครอบครองอย่างแท้จริง

Download 1-10

Download 11-20

Download 21-30

Download 31-40

Download 41-50

Download 51-55-ตอนพิเศษ  จบ

Post a Comment for "ลี่เหม่ยจูสตรีผู้ทรนง 1-55 จบ PDF"