Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ดวงใจมิอาจหวนคืน 1-42 จบ PDF

ด้วยความทะนงตน พร้อมกับหนี้สินจำนวนมาก มารดาของนางจึงส่งนางไปเป็นสตรีขัดดอกให้กับบุรุษที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักเก่า บุรุษคราวพ่อ ผู้แสนเย็นชา โหดร้าย ผู้ที่พร้อมจะทำร้ายนางทุกครั้งเพียงได้เจอ กระทำย่ำยีจนนางมิเหลือศักดิ์ศรีใด นี่นางทำผิดอันใดนักหนาเขาถึงได้เกลียดชังนางถึงเพียงนี้ หากการทำร้ายนางแล้วคิดว่าท่านแม่จะเจ็บปวด เขาคาดการณ์ผิดเสียแล้ว นางจะอดทนรอวันที่ได้ออกไปจากสถานที่แห่งขุมนรกแห่งนี้

Download 1-10

Download 11-20

Download 21-30

Download 31-42 จบ

Post a Comment for "ดวงใจมิอาจหวนคืน 1-42 จบ PDF"