Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ท่านอ๋อง ข้านี้แหละภรรยาท่าน 1-31 จบ PDF

คำสัญญาของคนรักก็เหมือนคำประกาศิต เขาบอกข้าให้ข้ารอ ข้าก็เฝ้ารอ เขาบอกว่าวันหนึ่งข้าจะได้เป็นภรรยาของเขา ข้าก็มิไปรักใคร รอจนแล้วจนเล่าเขาก็ไม่มา เมื่อท่านไม่มาข้านี้แหละจะตามหาท่านเอง

คำโปรย

"ท่านอ๋อง ข้านี้แหละที่ท่านสัญญาว่าข้าจะได้เป็นภรรยาท่าน หากท่านจำไม่ได้ข้าจะทำให้ท่านจำได้เอง"

จวินอ๋อง (หวังลู่อี้ 28ปี) - ผู้คนหมื่นแสนอยู่ใต้ข้า ข้าเคยคิดจะไม่ทิ้งไป เพราะอำนาจคือกำลังของข้า

ส่วนเจ้าหมิงเย่วคือสิ่งเดียวที่ทำให้ข้าอยากละทิ้งทุกสิ่ง เพื่อเจ้า

หมิงเย่ว ( 24 ปี) - ไม่มีอะไรทำให้ข้าผิดหวังในตัวท่าน ข้าคือภรรยาท่าน ขอเพียงท่านไม่ผลักไสข้าก็พอ

Download 1-10

Download 11-20

Download 21-31

Download ตอนพิเศษ

Post a Comment for "ท่านอ๋อง ข้านี้แหละภรรยาท่าน 1-31 จบ PDF "