Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

กลรักสกัดครองโลก เล่ม 1-3 จบ PDF Yaoi

ถ้าหากคุณเป็นฮีโร่ การจะช่วยโลกให้พ้นจากหายนะคงจะเป็นเรื่องง่าย แต่หากคุณเป็นแค่ตัวประกอบต๊อกต๋อยคนหนึ่ง คุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะ เมื่อ "หลิงเซี่ย" มองเข้าไปในดวงตาของว่าที่ "จอมมาร" ตัวน้อย เขาก็ตัดสินใจแล้วว่า เขาจะเลือกหนทางที่ยากลำบากกว่า... เขาจะปกป้อง "อวี้จือเจวี๋ย" จากภัยอันตรายใดๆ ทั้งปวง เขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งไม่ให้เด็กน้อยที่แสนดื้อดึงคนนี้ เข้าสู่วิถีแห่งจอมมารให้จงได้!

ในที่สุด...ก็หลุดพ้น...โลกอันฟอนเฟะนี่...ทำลายมันให้สิ้น... -อวี้จือเจวี๋ย-


Download เล่ม1

Download เล่ม2

Download เล่ม3 จบ

Post a Comment for " กลรักสกัดครองโลก เล่ม 1-3 จบ PDF Yaoi"