Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

องค์หญิงที่รัก 1-23 จบ PDF

เขามิเคยพูดจาสุภาพหรืออ่อนโยนกับมนุษย์หน้าไหน เพราะเขาคือแม่ทัพใหญ่ที่เก่งกล้าที่สุดของแคว้น แต่ในชีวิตของเขากลับมีสตรีผู้หนึ่งเพียงพบกันครั้งแรก เขาก็สามารถเอ่ยวาจาหวานหูออกมาได้มิหยุดหย่อน แม้นนางเองจะเอาแต่พ่นวาจามิน่าฟังออกมาใส่เขาก็ตามที วาจาของเจ้าช่างบาดลึกยิ่งนัก ส่วนนางคือองค์หญิงลำดับหนึ่งของแคว้น วาจาของนางสุภาพอ่อนหวานกับทุกคนที่พบเห็น เว้นเสียแต่กับบุรุษผู้หนึ่ง เพียงได้เห็นใบหน้าครั้งแรก คำด่ามากมายกลับโผล่ออกมาจนนางเองก็มิอยากจะเชื่อเลยว่านางสามารถด่าผู้คนได้ด้วยหรือ

Download 1-10

Download 11-23

Post a Comment for "องค์หญิงที่รัก 1-23 จบ PDF"