Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ยอดดวงใจองครักษ์ 1-22 จบ PDF

เคยหรือไม่....หลงรักคนผู้หนึ่งเพียงแรกเจอ  เคยหรือไม่...แม้นจะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าไม่เหมาะสมก็มิอาจหักห้ามความรู้สึกได้   เคยหรือไม่...แม้นคนผู้นั้นจะไม่เคยเหลียวแล   ข้าก็ยังคงรักเขา... รักเพียงเขาผู้เดียว แม้นคนทั่วหล้าจะตราหน้าข้าว่าไร้ยางอาย...ข้าก็มิเคยสนใจขอเพียงคนผู้นั้นยอมยกยิ้มให้ข้าสักครา  มีอะไรบ้างในโลกนี้ที่ข้าอยากได้แล้วไม่ได้ .....ไม่มีสินะ...คำตอบมันก็แน่นอนอยู่แล้ว...ข้าลงทุนทำถึงเพียงนี้แล้วคิดว่าเขาจะหนีรอดเงื้อมมือของข้าหรือ...ไม่มีวัน...ท่านต้องเป็นสามีของข้าอย่างแน่นอน

Download 1-10

Download 11-22

Post a Comment for "ยอดดวงใจองครักษ์ 1-22 จบ PDF"