Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พิชิตรักข้ามเวลา 1-22 จบ PDFจากชีวิตนักศึกษาปี 4 สาวประเภทสองต้องมาตายเพราะทำข้อสอบที่ยากจนเกินไป การตายของเธอคงทำให้อาจารย์หลาย ๆ ท่าน คิดได้และลดความยากของข้อสอบลงบ้างก็เป็นได้  แต่ทั้ง ๆ ที่เธอก็ตายไปแล้วแต่วิญญาณกลับต้องระเห็ดมาอยู่ในร่างน้องหมา ซึ่งเจ้าของนอนเป็นเจ้าชายนิทรามาแรมปี เฮ้อ ชีวิต..............


Download 1-10

Download 11-22


Post a Comment for "พิชิตรักข้ามเวลา 1-22 จบ PDF"