-->

ลิขิตรักต้องคำสาป เล่ม 1-2 จบ PDF

...”ด้วยเลือดของข้า...ผู้สืบเชื้อสายแหงทวยเทพ...ข้าขอสาปแช่งมันผู้นั้นที่บังอาจปลิดปลงชีวิตข้า...ยามที่เจ้าหลงรักชายใด   และถูกปฏิเสธซึ่งรักนั้น...นัยน์ตาของเจ้าจะไม่สามารถมองเห็นเขา...หูของเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงสิ่งใด...ปากของเจ้าจะไม่อาจพูดคุยได้อีกต่อไป...ในใจของเขาจะไม่มีเจ้าอยู่เลย...” “ไลเดเลีย” รู้สึกทรมานยิ่งนัก คำสาปนี้มาพร้อมกับความเจ็บปวด ยามที่นางเงือกต้องการมาพบเจ้าชาย เธอได้ยินยอมแลกเสียงของเธอไป และเมื่อเจ้าชายปฏิเสธรักของเธอ นางเงือกผู้น่าสงสารก็ได้กลายเป็นฟองอากาศไป ไลเดเลียเองก็เช่นกัน เมื่อเอ็กเซลปฏิเสธรักของเธอ คำสาปก็กลายเป็นจริงอย่างสมบูรณ์ บัดนี้เธอกำลังจะสูญเสียประสาทสัมผัสไปแล้ว!!

Download เล่ม1

Download เล่ม2 จบ

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now