Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

บัลลังก์สายหมอก เล่ม1-2 จบ PDF

ณ ดินแดนสายหมอกแห่งเทือกเขาหิมาลัย
‘สีหสถาน’ เป็นดินแดนสิงห์คู่ บัลลังก์สีหสถานต้องมีนางพญาสิงห์
ผ้าราชูนางพญาอันศักดิ์สิทธิ์ ต้องมีคนครอบครอง
บัลลังก์สายหมอก ต้องมีองค์ราชินีเคียงคู่ราชันย์
เพียงแต่...องค์ฎอร์เจ ชาโก ชาปตรุง ริงปา
พระสมัญญา...สายฟ้าแห่งมหาสมุทร บนเทือกเขาสูงอันสงบนิ่ง จะทรงเลือกนางใด
องค์กษัตริย์ที่กล่าวได้ว่า เป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในสีหสถาน
กับสาวน้อยสามัญชน ต่างแผ่นดิน ฤารักกันได้
แล้วคนสีหสถานเล่า จะไม่มีผู้ใดเป็น ‘ราชินี’ ที่พวกเขาหมายใจอยู่หรือ
หากผู้รู้ใจในองค์กษัตริย์กล่าวแก่พระองค์ว่า
“ถ้าเป็นคนที่จ้าวชีวิตชื่นชอบ คนทั่วแผ่นดินย่อมรักเธอหมดหัวใจเช่นกัน”
‘เซวา ลาโซ ลอก เจ เก’
แล้วสักวัน...ข้าจะไปรับเจ้ามาร่วมเรือน”

Download เล่ม1

Download เล่ม2 จบ

Post a Comment for "บัลลังก์สายหมอก เล่ม1-2 จบ PDF"