Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

จันทราอุษาคเนย์ เล่ม1-2 จบ PDFจันทราอุษาคเนย์ นิยายย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องราวของตมิสา เด็กสาวหลงยุคเข้าไปยังสมัยโบราณบนดินแดนอุษาคเนย์ พบพากับความรักผูกพันและ "พันธะสัญญา" กับเจ้าชายผู้เป็นจอมทัพใหญ่แห่งแคว้นเศรษฐปุระ นำพาไปสู่การเดินทางแสวงหาดินแดนใหม่ของถิ่นอุษาคเนย์ ท่ามกลางสายใยของบิดาที่เพียรพยายามค้นหาลูกสาวกลับสู่วันเวลาดังเดิม ตมิสาจะสามารถกลับคืนวันเวลาของเธอได้หรือไม่
นิยายกึ่งโรแมนติคประวัติศาสตร์ จะนำไปสู่การค้นหา และความหมายอันยิ่งใหญ่ของดินแดนใหม่ที่ถือ กำเนิดจากพันธะสัญญา และความรัก..มาเถิด มาเพ่งพิศดู ความรักงดงาม ย่อมสร้างสิ่งงดงามเสมอเจ้าจันทราจะอยู่เคียงคู่..อุษาคเนย์ ฤาไม่ เห็นทีต้องพลิกหา "คำตอบ" โดยพลันแล้ว เจ้าจันทราอุษาคเนย์

Download เล่ม1

Download เล่ม2 จบ

Post a Comment for "จันทราอุษาคเนย์ เล่ม1-2 จบ PDF"