Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ชีวิตมหา ลัยที่แสนเศร้าของผม เล่ม 1-2 จบ PDF Yaoi

เมื่อ “เหอหย่งฉี” ญาติผู้พี่ที่หล่อเหลาสะดุดตากลายมาเป็นรูมเมทในมหาลัย “เหลียงเส้าถง” ผู้แสนรันทดจึงกลายมาเป็นคนรับใช้ของพ่อรูปหล่อตั้งแต่นั้นมา ทุกคนต่างเชื่อว่าทั้งสองรักใคร่และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน แต่ความจริงไม่ใช่แบบนั้น การปรนนิบัติพี่ชายที่งี่เง่าไม่เอาไหนคือความจริงที่น่าเศร้าสลด เหลียงเส้าถงได้แต่เก็บความชอกซ้ำกลืนไว้ในใจ เขาอยากถามเหลือเกินว่า...ลาออกจากมหาลัยตอนนี้ยังทันไหม ดูเหมือนตั้งแต่เหอหย่งฉีตัดสินใจเข้ามหาลัยเดียวกับเข้า ชะตากรรมที่สลัดไม่หลุดนี้ ก็ได้ลิขิตให้เขาต้องใช้ชีวิตที่ช่างแสนเศร้าเหลือเกิน

Download เล่ม1

Download เล่ม2

Post a Comment for "ชีวิตมหา ลัยที่แสนเศร้าของผม เล่ม 1-2 จบ PDF Yaoi"