Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pokemon Special เล่ม 1-29 PDFโปเกมอนสเปเชียล หรือในชื่อเต็มว่า พ็อกเก็ตมอนสเตอร์ สเปเชียล  เป็นหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นสำหรับเยาวชนอายุ 2-18 ปี ที่ถูกเขียนขึ้นจากเค้าโครงเรื่องของเกมพ็อกเก็ตมอนสเตอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า โปเกมอน แต่งเนื้อเรื่องโดย ฮิเดโนริ คุซากะ และวาดภาพโดย มาโตะ ตั้งแต่เล่มที่ 1 ถึงเล่มที่ 9 แต่หลังจากนั้น มาโตะ ก็เกิดไม่สบายหนักและบาดเจ็บจากการทำงาน จึงทำให้ ซาโตชิ ยามาโมโตะ กลายเป็นผู้วาด โปเกมอน สเปเชียล แทนในเล่มต่อๆ มา Download Pokemon Special เล่ม 1-29 PDF
Post a Comment for "Pokemon Special เล่ม 1-29 PDF"