Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

แม่ทัพพ่ายรัก PDF

เด็กกำพร้าข้างถนนคนหนึ่งจะมีอันใดเป็นสาระของชีวิตมากไปกว่าเรื่องที่ว่าวันนี้จะมีอะไรตกถึงท้องหรือไม่ ดังนั้นคำที่คนผู้นั้นบอกว่านางคือ ‘ดาวเผด็จศึก’ จึงฟังผ่านหูซ้ายทะลุหูขวา เหตุผลที่ยอมตามเขาไปก็เพราะที่ที่เขาอยู่มีกับข้าวสามมื้อเท่านั้นเอง

คนผู้นั้นตั้งชื่อนางว่า ‘จื่อหลง’ อันมีความหมายล้อกันกับฐานะอันสูงส่งของเขา... อ๋องสิบสามแห่งแคว้นซีหลิง แล้วถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างที่เขามีแก่นาง ทั้งความรู้ วรยุทธ์ กลเม็ดการศึก เพื่อหวังให้นางช่วยเหลือเขาสร้างแผ่นดินที่มั่นคง

จากเด็กกำพร้าได้เติบใหญ่กลายเป็นแม่ทัพหญิงผู้เกรียงไกร โดยตลอดหลายปีมานี้สิ่งยึดเหนี่ยวเดียวคือชายผู้ซึ่งอุปการะเลี้ยงดูนาง หากความคิดจิตใจเขากลับมั่นคงอยู่เพียงแค่จักรพรรดิและชาติบ้านเมือง

หึ... กษัตริย์ของแคว้นแล้วเป็นอันใด ก็แค่อีกหนึ่ง ‘ศึก’ ที่นางจะพิชิตเพื่อให้ได้รับความสนใจทั้งหมดจากเขามา ในเมื่อนางคือดาวเผด็จศึกไม่ใช่หรืออย่างไร!

Download

Post a Comment for "แม่ทัพพ่ายรัก PDF"