Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

บัญชารัก ลิขิตหัวใจ PDFเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงอดีต ความปรารถนาอันแรงกล้าจึงก่อเกิดเป็นปาฏิหาริย์ ทำให้ ไอริช หวง นักโบราณคดีสาวจากศตวรรษที่ 21 ไปอุบัติในร่างของ หลินเหม่ยอิง องค์หญิงเก้าที่ได้รับฉายา ‘องค์หญิงพันพิษ ฆ่าคนพันศพ’ แล้วสวรรค์ก็บันดาลให้นางได้พบกับ เว่ยกงกง ขันทีหนุ่มผู้มีที่มาที่ไปลึกลับ ซึ่งแท้จริงแล้วเขาคือ เหลียงจื่อเสียน อ๋องหนุ่มแห่งแคว้นฝู่เว่ย ศัตรูตัวฉกาจของแคว้นไห่ถัง เขาสอนให้นางได้รู้จักกับความรัก ทว่าเป็นรักต้องห้ามที่มิอาจเป็นไปได้ ความรักต้องห้ามแล้วอย่างไร! เขาจะเป็นศัตรูแล้วอย่างไร! หากต้องการจะฝืนชะตากรรม นางก็จะฝืนให้ถึงที่สุด ต่อให้สวรรค์บัญชาให้นางมิอาจครองคู่กัน นางก็ไม่สน ชีวิตในชาตินี้นางจะเป็นผู้บัญชารัก ลิขิตหัวใจด้วยตัวของนางเอง


Download

Post a Comment for "บัญชารัก ลิขิตหัวใจ PDF"