-->

เซียนตรรกะ อัจฉริยะสมองซีกซ้าย PDF

 คุณเองก็เป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่รู้สึกว่าตัวเองอ่อนหัดเรื่องตรรกะและการใช้เหตุผล หรือเถียงกับใครเป็นต้องแพ้เขาทุกที...ขอแนะนำโจทย์สนุกๆ ปลุกเซลล์สมอง เพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกฝนพื้นฐานการคิดแบบเป็นเหตุและผลเชิงตรรกะผ่านการแก้ปริศนาทั้ง 85 ข้อ โดยปริศนาในเล่มนี้ไม่มีคณิตศาสตร์ยากๆ ให้ปวดหัว มีแต่คำถามเชิงตรรกะให้ได้เพิ่ม “พลังสมอง” กันเล่น ๆ แบ่งระดับความยาก-ง่ายออกเป็น 5 ระดับ ตามรูปสัญลักษณ์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจน พร้อมด้วยคำอธิบายง่ายๆ สั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเรื่องของตรรกศาสตร์ได้ไม่ยาก พร้อมทั้งมีคะแนนและบทสรุปเพื่อประเมินว่าพลังตรรกะของคุณผู้อ่านอยู่ในขั้นไหนแล้ว เหมาะสำหรับทุกคนที่อยากเพิ่มพลังสมองในด้านตรรกะและพัฒนาสมองซีกซ้ายให้เข้มแข็ง จะได้ไม่เสียหน้าเมื่อต้องโต้แย้ง หรือไม่เสียรู้ใครง่าย ๆ

Download

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now