Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

บ่วงแค้นลิขิตรัก 元媛 PDF

รักที่ถักทอด้วยความคาดหวังกลับแปรเปลี่ยนเป็นบ่วงแค้นที่พันธนาการนางไว้กับอดีตจนลืมไม่ลง
.....

การแต่งงานที่วาดหวังเพราะเขาคือชายในดวงใจกลับนำมาซึ่งบาดแผลฉกรรจ์

ซูม่านลู่ในตอนนั้นหวังเพียงความอ่อนโยนสักเศษเสี้ยวจากผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นสามี แต่เขากลับ ‘ลงโทษ’ นางในสิ่งที่นางไม่ได้เป็นผู้ก่อ แต่นางก็อดทนเพียงเพราะว่า ‘รัก’ เท่านั้นเอง กระทั่งเห็นหนังสือหย่าที่ฝากข้ารับใช้ส่งมา ฟางเส้นสุดท้ายของนางก็ขาดผึง!

เวลาล่วงเลย ซูม่านลู่วันนี้คือผู้นำตระกูลพ่อค้าอันดับหนึ่งแห่งแดนใต้ซึ่งไม่มีผู้ใดกล้าล่วงเกิน

เหยียนเฟยสี่ พบกันคราวนี้นางจะให้เขาได้เข้าใจเสียใหม่ ว่าสองปีอันขื่นขมนั้น เขา ‘ติดค้าง’นางมากมายเพียงใด และเขาสมควรต้อง ‘ชดใช้’อะไรแก่นางบ้าง

Download

Post a Comment for "บ่วงแค้นลิขิตรัก 元媛 PDF"