-->

เคียงท่านดั่งเคียงเสือ 莫顏 PDF

"ตระกูลอัน" ถูกราชโองการยึดทรัพย์ แม้อัน "หลิงหลง" อยากช่วยเหลือครอบครัวเพียงใด แต่นางกลับไร้ซึ่งหนทาง แม้กระทั่งตัวเองยังแทบจะเอาตัวไม่รอด ทั้งยังต้องหนีการตามล่าของเหล่าเจ้าหน้าที่และทหารจ ากทางการ เคราะห์ดีที่นางมี "ปีศาจดวงตา" ที่นางพบเจอโดยบังเอิญคอยชี้นำ นอกจากจะช่วยชีวิตของนางไว้แล้ว ยังพานางมาพบกับผู้บัญชาการกองกำลังรักษาเมืองหลวงฝ่ ายซ้าย "เซวียนหยวนฉี" ขณะเดียวกันปีศาจดวงตาตนนี้ก็ช่างยุนัก คอยผลักดันให้นาง "รุก!" ใส่เขาเสมอ เรื่องคดีของบิดาก็ยังไม่คืบหน้า ไหนจะต้องรับมือกับเซวียนหยวนฉีผู้มีอารมณ์แปรปรวนคา ดเดายาก และทนฟังปีศาจดวงตาที่พึ่งพาอะไรไม่ได้ หนำซ้ำยังพล่ามไม่หยุดอีก เห็นทีเส้นทางที่นางต้องฝ่าฟันนับจากนี้คงหนักหนาสาห ัสนัก..

Download

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now