Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

เล่ห์รอยกาล 真爱超越时间 PDF'กลแห่งกาลบันดาลให้สองชีวิตจากต่างช่วงเวลาได้มาพบกัน
ในสมัยที่ชุมชนชาวจีนในนิวยอร์กมีกฎหมายปกครองตนเอง
‘น้ำอุ่น’ หญิงสาวผู้ถูกส่งกลับมาอยู่ในทศวรรษ ๑๙๕๐ โดยไม่ทราบสาเหตุ
ได้พบกับ ‘เฉินเว่ยเฉิน’ ทายาทตระกูลเฉิน ตระกูลใหญ่ผู้กุมอำนาจในไชนาทาวน์ขณะนั้น
แต่ที่น่าตกใจที่สุดคือ เขาประกาศว่าจะแต่งงานกับเธอทั้งที่เพิ่งรู้จักกัน!
สิ่งที่หญิงสาวต้องเผชิญไม่ใช่เพียงความแตกต่างทางช่วงเวลา
แต่ยังรวมถึงพื้นเพของครอบครัว ฐานะ และบริบททางวัฒนธรรม
สำคัญที่สุด เธอต้องเรียนรู้การวางตัวในฐานะภรรยาว่าที่ประมุขแห่งไชนาทาวน์
การเป็นภรรยามาเฟียจีนไม่ได้สวยงามดังที่เคยเห็นในหนัง
แม้จะมีสามีที่แสนดี ทว่าคำด่าทอและสายตาเหยียดหยามจากคนรอบข้างล้วนบั่นทอนกำลังใจ
ท่ามกลางความกดดัน เธอต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่า
เธอไม่ใช่แค่ ‘น้ำอุ่น’ หญิงสาวไร้ชาติตระกูลที่อาเฉินเก็บมา
แต่คือ ‘เฉินไป่เหอ’ สตรีผู้ควรคู่อยู่เคียงข้างบัลลังก์มังกรของตระกูลเฉินอย่างแท้จริง

Download

Post a Comment for "เล่ห์รอยกาล 真爱超越时间 PDF"