-->

กังฉิน สิ่งโสโครกทางประวัติศาสตร์ PDF

  ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชนชาติจีน มีทั้งความเจริญและความเสื่อมโทรมสลับกันไป บุคคลจำพวกหนึ่งได้สร้างรอยมลทินไว้ในมนุษยชาติ จนต้องใช้ไม้กวาดต่างพู่กันจุ่มลงในน้ำเท่าแทนน้ำหมึก เพื่อบันทึกพฤติกรรมอันชั่วช้าของพวกมันไว้ว่า อมนุษย์ที่เป็นดั่งทายาทอสูรเหล่านี้คือ "กังฉิน" สิ่งโสโครกทางประวัติศาสตร์

Download

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now