ลับแลลายเมฆ PDF

-- ads --
-- ads --
" ชีวิตและความคิดของคนบางคนคล้ายมีฉากบังตา ต่อเมื่อเลื่อนสิ่งกั้นขวางนั้นออก ความจริงที่อยู่หลังลับแลก็ปรากฎ ชีวิตที่อยู่แต่ในร่องในรอยจึงผันเปลี่ยน จากความผ่องแผ้วกลายเป็นความโสมม จากความอบอุ่นกลายเป็นความรวดร้าวและหนาวเยือก จากความสูงส่งราวล่องลอยอยู่บนปุยเมฆกลายเป็นเพียงซากที่เคยถูกเหยียบย่ำจน ต่ำต้อยติดดิน ทว่า...ชีวิตก็ต้องดำเนินไป ต้องดิ้นรนจนหลุดพ้นจากการเป็นผู้ถูกกระทำ หลุดพ้นเพื่อยืนหยัดและกลายเป็นผู้ชนะให้ได้ในที่สุด เรามิได้เป็นเพียงคนเดียว ที่แหวกว่ายอยู่ในทะเลแห่งความทุกข์นี้ ท่ามกลางชีวิตอันยากลำบาก เท่าๆ กับยากต่อการคาดเดาคนเราควรเชิดหน้า ดิ้นรนเอาชนะ แก้ไขเยียวยาและอยู่ต่อไปให้ได้อย่างสง่างาม ! "

Download

Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now