Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ริคุ จอมคนคุกนรก PDF
ตำนานการแหกคุกสุดหฤโหด10 ปี หลังจากเมืองหลวงถูกทำลายเพราะถูกอุกกาบาตพุ่งชนในสลัมกลาง "โตเกียว" เมืองหลวงในอนาคตใกล้ๆ คิรตะ ริคุ อายุ 13 ปี ซึ่งมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแกร่ง แม้จะยากจน ต้องเข้าไปพัวพันกับอาชญากรรมหนึ่ง จนถูกส่งไปอยุ่ในเรือนจำแสนไกล...!!

Post a Comment for "ริคุ จอมคนคุกนรก PDF"