-->

Legendary Lovers...แล้วรักของเราจะเป็นตำนาน PDF

"เมื่อเวลาที่เรารักใครมากๆแล้วจนสามารถมอบหัวใจให้เขาผู้นั้นได้แม้กระทั่ง...ชีวิตก็ให้ได้แต่เขาผู้นั้นกลับเพิกเฉย ไม่สนใจใยดี ในความรักของเธอที่มีต่อเขาผู้นั้น ทิ้งขว้างหัวใจของเธอราวกับเศษขยะ ไร้ความหมาย จนทำให้ความรักที่มีให้กลับกลายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่สามารถลบล้างได้"

Download

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now