-->

Hades บทเพลงแห่งความมืด PDF

ถ้าเรารักใครสักคนด้วยหัวใจ เราจะไม่มีทางสงสัยในความเป็นเขา
ถ้าเรารักใครสักคนด้วยหัวใจ เราจะสามารถแยกเขาออกจากคนเป็นล้านได้
เราจะได้กลิ่นกายเขาก่อนเป็นคนแรก คุ้นเคยกับสัมผัสของเขา
ได้ยินเสียงหัวใจเต้นและรู้ดีว่าเขาจะก้าวเท้าซ้าย หรือเท้าขวาก่อน
มันเป็นไปไม่ได้เลยว่า...
ถ้าเรารักใครสักคนแล้ว เราจะหาเขาคนนั้นไม่เจอ

Download

Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now
close