Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ผลาญ เล่ม 1-5 จบ PDF

ท่านพญามัจจุราช ขอโอกาสข้าอีกครั้งเถิด ชาตินี้ข้าเกิดมาโง่เง่า เป็นไก่รองบ่อนของผู้อื่น โดนเขาหลอกใช้ ถูกเขาสนตะพาย ล่อลวงจนต้องสิ้นใจตายอย่างน่าอนาถ หากได้มีโอกาสหายใจอีกครั้ง ข้าจะไม่ยอมให้ลมหายใจนี้ ต้องเสียเปล่าไปอีกแล้ว! นี่คือคำขอสุดท้ายของสตรีที่ถูก "ความรัก" หักหลัง สตรีที่สิ้นใจตายไปพร้อมกับความแค้นและชิงชัง สตรีที่งามที่สุดในแผ่นดิน แต่กลับถูกใส่ร้ายว่าเป็นนางปีศาจล่มเมือง! "เจี่ยงหร่วน" ถือกำเนิดใหม่...นางถูกส่งย้อนกลับมาในร่างเดิมของตนเองในวัยสิบสี่ปี พร้อมกับความสามารถในการจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมถึงบัญชีหนี้แค้น จะมีใครอยู่ในนั้นบ้าง และนางจะเรียกเก็บหนี้จากแต่ละคนอย่างไร มาร่วมเดินทางย้อนอดีตไปพร้อมกันเลย!

Download เล่ม1

Download เล่ม2

Download เล่ม3

Download เล่ม4

Download เล่ม5

Post a Comment for "ผลาญ เล่ม 1-5 จบ PDF"