Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง เล่ม1-3 จบ PDF

นวนิยายเคยได้รับการสร้างเป็นซีรีส์ยอดนิยมของจีน มีเนื้อหาเกี่ยวกับชันสูตรศพ มีที่มาจากตำรานิติเวชเล่มแรกของโลก ตัวเอกคือ "ซ่งฉือ" ซึ่งมีบิดาเป็นตุลาการชื่อ "ซ่งก่ง" ที่ฆ่าตัวตายเนื่องจากเคยตัดสินคดีผิดพลาดไป และสั่งเสียว่า ไม่ให้ซ่งฉือยึดอาชีพเป็นตุลาการ ซ่งฉือจึงจำใจต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้าน และไม่ยอมรับตำแหน่งใดๆ เพราะเชื่อฟังคำสั่งนี้ ต่อมา เพื่อนรักของซ่งฉือ ไปรับราชการต่างแดนและถูกลอบฆ่า ซ่งฉือจึงต้องกลับเข้าสู่แวดวงตุลาการอีกครั้งเพื่อชำระคดีให้เพื่อน ในภายหลังได้ตัดสินคดีอันมีเงื่อนงำอีกมากมาย สร้างชื่อเสียง และเป็นที่พึ่งพาอย่างแท้จริงให้แก่ประชาชนทั่วไป

Download เล่ม1

Download เล่ม2

Download เล่ม3 จบ

Post a Comment for "ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง เล่ม1-3 จบ PDF"