Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ชะตาพ่าย นางร้ายข้ามภพ เล่ม1-3 จบ PDF


นางร้ายอันดับหนึ่งเลือกจบชีวิตตนเองเพราะความรักอันล้มเหลว
เมื่อสวรรค์ประทานโอกาสให้เธอเข้ามาอยู่ในร่างของ 'ไป๋อวี้' นางร้ายในซีรีส์ที่เคยเล่น
สตรีที่ต้องตายในตอนจบของบทละครอันสุขสันต์
สตรีที่เปรียบดั่งหยกอันงดงาม สูงค่า แต่ไม่น่าทะนุถนอม!
พอที! โชคชะตาอันเลวร้ายเหล่านี้ นางจะไม่มีวันพ่ายให้แก่มันอีกเด็ดขาด


เขาคือบุรุษผู้ชิงชังสตรีที่เสแสร้ง ร้ายกาจ เต็มไปด้วยจริตมารยา

และนางก็คือสตรีที่เขาไม่ควรรักใคร่

แม้อยากจะหลีกให้ไกล แต่กลับยิ่งใกล้ชิด

เมื่อนางคือผู้ชี้ทางให้เขาออกมาจากความมืดมิด

ส่วนเขาคือผู้ปลดปล่อยนางจากชะตาของนางร้ายให้ค้นพบด้ายแดงที่พลัดพรากทุกชาติทุกภพไป

Download เล่ม1

Download เล่ม2

Download เล่ม3 จบ

Post a Comment for "ชะตาพ่าย นางร้ายข้ามภพ เล่ม1-3 จบ PDF"