-->

จินหวังเฟย เล่ม1-3 จบ PDF


 หลังผ่านพิธีจีหลี่...สวรรค์เล่นตลกอะไรกับนาง! ไฉนนางถึงได้รับราชโองการจากองค์ฮ่องเต้ จู่ ๆ ก็กลายมาเป็นจินหวังเฟยได้เล่า นางเป็นแค่คุณหนูใหญ่สกุลจาง "จางหานเฟิ่ง" วัน ๆ มักจะอยู่ในห้องหับ มิค่อยจะก้าวเท้าออกจากเรือนไปไหน บิดาเป็นแค่อาลักษณ์ขั้นหก ที่วัน ๆ ได้แต่จดบันทึกความเป็นไปของบ้านเมือง ในเมื่อขัดราชโองการขององค์ฮ่องเต้ไม่ได้ โทษประหารทั้งตระกูลค้ำคอนางอยู่ แต่งก็แต่งสิ หลังเข้าพิธีกราบไหว้ฟ้าดิน นางจะถล่มตำหนักพยัคฆ์หมอก ของ "จินอ๋อง" หรือ "จินเยี่ยหยาง" ให้ดู!


Download เล่ม1

Download เล่ม2

Download  เล่ม3 จบ

Related Posts

แสดงความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now