Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

คำสาปมรณะ วาระสุดท้ายของราชวงศ์ชิง เล่ม1-3 จบ PDF

เรื่องราวการเสื่อมถอยของราชวงศ์ชิง ทั้งการชิงอำนาจและกุมอำนาจของซูสีไทเฮา เรื่องราวโศกนาฏกรรมความรัก

ทั้งระหว่างถงจื้อฮ่องเต้กับเจียซุ่นฮองเฮา

ระหว่างกวงซวี่ฮ่องเต้กับพระสนมเจิน

การดิ้นรนต่อสู้ของฝ่ายปฏิรูปกับฝ่ายอนุรักษ์ในราชสำนัก

ได้รับการเสนอด้วยมุมมองต่าง ๆ มากมายหลายรูปแบบ ทั้งบันทึกประวัติศาสตร์ นิยาย รวมทั้งภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และได้รับความสนใจจากผู้อ่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หนังสือ คำสาปมรณะ วาระสุดท้ายของราชวงศ์ชิง เล่ม 1 เป็นนิยายอีกเล่มที่สะท้อนถึงเรื่องราวดังกล่าว ด้วยวิธีการเขียนที่มีความลึกลับล้ำลึก ความลึกลับเกิดจากจินตนาการอันท้าทายเกี่ยวกับคำสาป มารร้ายอันเป็นวิญญาณอมตะต้นเหตุแห่งความล่มสลายของราชวงศ์ชิง ผ่านมิติของโลกแห่งความจริงและโลกแห่งจิตวิญญาณ ทั้งบนพิภพและใต้พิภพ ผ่านมิติของเวลาที่ทับซ้อนกันทั้งอดีตปัจจุบันอนาคต ความล้ำลึก เกิดจากคำบอกเล่าจากก้นบึ้งจิตใจของตัวละครแต่ละคนที่ตกเป็นเหยื่อของคำสาปและมารร้าย สะท้อนถึงความคิดความฝันและความจริงในมุมมองของตน ต่อเหตุการณ์เรื่องราวและผู้คนที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การร่วมมือกันรับมือกับคำสาปและมารร้ายดังกล่าวDownload เล่ม1

Download เล่ม2

Download เล่ม3

Post a Comment for "คำสาปมรณะ วาระสุดท้ายของราชวงศ์ชิง เล่ม1-3 จบ PDF"