Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

พันธะแห่งมังกร เล่ม1-2 PDF

ริกซ์ องค์หญิงไร้ค่าแห่งอาณาจักร แต่อยู่มาวันหนึ่งเครื่องหมายแห่งมังกรก็ปรากฏขึ้นที่แผ่นหลังของเธอ ผู้ที่ครอบครองเครื่องหมายนั้นจะต้องได้เป็นรัชทายาท แต่ทว่าอาณาจักรมี นิกซ์ ผู้ครอบครองเครื่องหมายเป็นรัชทายาทอยู่แล้ว ดังนั้นริกซ์จึงต้องกลายเป็นเครื่องสังเวยให้แก่มังกร

เธอฟื้นขึ้นมาหลังพิธีสังเวยก็พบว่าตัวเองยังไม่ตาย มิหนำซ้ำยังเผชิญหน้ากับพี่น้องมังกรทั้งห้า คาร์ดัม(มังกรทอง), เพลซัน(มังกรไฟ), พีริดิน(มังกรเขียว), ชีคาน(มังกรน้ำเงิน) และ เก็นทุส(มังกรดำ)

เหล่ามังกรโดนโทษกักขังอยู่ในอาณาเขตแห่งนี้ และเงื่อนไขในการเป็นเครื่องสังเวยของริกซ์ก็คือต้องสร้างทายาทให้เหล่ามังกร เพื่อที่เหล่ามังกรจะได้รับอิสระ!

เมื่อเครื่องหมายแห่งมังกรกลายมาเป็นพันธนาการรัก

แล้วใครกันจะได้ครอบครองหัวใจของเธอ...


Download เล่ม1

Download เล่ม2

Wait เล่ม3

Wait เล่ม4 จบ

Post a Comment for "พันธะแห่งมังกร เล่ม1-2 PDF"