-->

ใต้เงารัก PDF

    โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันได้คาดคิด ทำให้เด็กสาวที่ไม่รู้จักอะไรนอกจากการกินอย่าง ‘จูชิงชิง’ จำต้องหนีจากบ้านเกิดไปพร้อมกับความลับที่คุณปู่ของนางฝากฝังไว้ก่อนตาย            “เด็กดี ความลับที่ใต้ต้นหอมหมื่นลี้เก่าแก่ต้นนั้น หากเจ้าอายุครบสิบแปดปีเมื่อไร และถ้าหากพ่อของเจ้ายังไม่กลับมา เจ้าสามารถบอกเล่าเรื่องนี้แก่คนที่ดีต่อเจ้าจากใจจริง จำไว้ให้ดีนะ”

Download

Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now
close