คำหวาน PDF

-- ads --
-- ads --
    เพียงแรกพบสบนัยน์เนตร "พระองค์เจ้าสฤษดิ์รังสรรค์" ก็ทรงหมายปองในตัว "เต็มเดือน" สตรีสามัญที่มิคู่ควรกับขัตติยบุรุษผู้สืบสายพระโลหิตอันสูงส่ง ทางเดียวที่จะได้หล่อนมาครอบครองคือ "ชายจะเลี้ยงเธอเป็นเมีย เป็นหม่อมห้ามของชาย ภายหน้าเจอกุลสตรีที่คู่ควร คุณแม่ค่อยรับขวัญสะใภ้หลวง"

    สี่ปีในฐานะนางห้าม เต็มเดือนไม่เคยขาดตกบกพร่องในหน้าที่ ด้วยเมื่อถวายตัวแล้ว เธอได้ถวายหัวใจแด่พระองค์ชายไปด้วย ทว่า...ที่เขาเรียก "นางห้าม" เพราะเหตุนี้เอง "ห้าม" อารมณ์ธรรมชาติของชาย "ห้าม" เพื่อรอขัตติยนารีที่คู่ควร

    ฟ้าสูงย่อมมิควรเคียงคู่แผ่นดินต่ำ กำแพงแห่งชนชั้นนั้นหนาหนัก ยากจะทลาย กระนั้นก็อย่าลืมเทียว... ห้ามสิ่งใดย่อมห้ามได้ ทว่า...ห้ามความรักนั้นยากยิ่ง เมื่อขัตติยบุรุษทรงยึดมั่นในนางเดียว... ศศิธรผู้ฉายแสงกลางดวงหทัย ตราบสุริยันยังอยู่คู่ทิวา ตราบจันทราไม่ร้างจากราตรี ดวงหทัยพี่นี้สถิตที่นวลเจ้า...ตราบสิ้นพิราลัย

Download

Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Come on, Subscribe Our New PDF Now